Leden FVD: massaal voor opnemen Zwarte Piet en vuurwerk in verkiezingsprogramma

Leden FVD: massaal voor opnemen Zwarte Piet en vuurwerk in verkiezingsprogramma

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Forum voor Democratie (FVD) is het concept-verkiezingsprogramma aangescherpt op enkele punten. De meest in het oog springende voor liefhebbers van feestdagen en tradities, is de massale steun voor Nederlandse feestdagen en tradities. Leden van FVD stemden massaal…