Verkiezingen: zo denken politieke partijen over feestdagen en tradities

Het kan je niet ontgaan zijn. De verkiezingen voor de Tweede Kamer komen eraan! Hoe denken politieke partijen over feestdagen en tradities? NederlandFeest.nl zocht het voor je uit. Voor elke partij geven we een overzicht uit het partijprogramma. Misschien helpt dit met het maken van een keuze op een partij in het stemhokje op de feestdag voor de democratie: 22 november 2023. Ga in elk geval stemmen bij deze Tweede Kamerverkiezingen!

Politiek over feestdagen en tradities per partij

Het overzicht van politieke partijen doen we, om misverstanden te voorkomen, op alfabetische volgorde. Dat doen we zoals de partijen zijn geregistreerd bij de Kiesraad.

BBB

In het partijprogramma van BoerBurgerBeweging, kortweg BBB, zien we een pagina gewijd aan ‘Kunst, cultuur en erfgoed’. Ook onder het kopje ‘Halsstarrige gemeenschapszin’ lezen we over tradities en cultuur. Maar heel duidelijk – of concreet – lijkt de partij niet. Men wil cultuur en tradities behouden, zoals carbidschieten en het paasvuur (ook wel poasboakes genoemd). Men ziet zulke tradities als belangrijk voor de samenleving omdat het zorgt voor verbinding en het door BBB zo geliefde ‘noaberschap’. Er wordt alleen niet gezegd om welke tradities het dan gaat en hoe ze dit in de praktijk willen doen.

BBB wil dat kunst, cultuur en musea toegankelijk worden voor iedereen. De partij is tegen de cancelcultuur. En de partij wil dat cultuursubsidies “evenredig worden verdeeld over het land”.

Er moet ook meer aandacht komen voor cultuur en tradities op school. Zo moet er meer begrip komen voor onze rijke tradities, normen en waarden.

Er wordt letterlijk niets gezegd over zaken als Zwarte Piet of vuurwerk. Terwijl de partij eerder nog pleitte voor de terugkeer van knalvuurwerk.

BIJ1

Onder de kop ‘Antiracisme en dekolonisatie’ staat iets over Zwarte Piet. De knecht van Sinterklaas moet verboden worden. Letterlijk stelt BIJ1: “We verbieden alle vormen van blackface in de openbare ruimte, inclusief zwarte piet. We stellen wettelijk vast dat haatmisdrijven zwaarder worden bestraft dan nu.”

Het partijprogramma van BIJ1 biedt verder vrij weinig informatie over feestdagen, cultuur en tradities. In het programma staat nog wel: “Bij1 zet zich in voor een bloeiende kunst-, cultuur- en mediasector die de Nederlandse samenleving weerspiegelt, en die toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen.”

Buiten het partijprogramma om vonden we informatie over een extra nationale feestdag, waarbij iedereen zich verbonden zou kunnen voelen. Lees hoe weinig vrije Nederlandse feestdagen heeft in vergelijking met andere landen.

Bloemen bezorgen bekijk de boeketten in 360

BVNL (Groep Van Haga)

De partij van Wybren van Haga, Belang van Nederland (BVNL) is duidelijk in het verkiezingsprogramma over Oud en Nieuw en vuurwerk. Dat moet blijven. Illegaal vuurwerk wordt “keihard aangepakt” Normaal siervuurwerk op Oudejaarsavond moet gewoon blijven, vindt de partij.

Opvallend: werken op feestdagen moet lonen, stelt de partij. Overwerk en meerwerk moet niet meer in het hoogste belastingtarief vallen, stelt de partij in het programma.

De partij stelt in de inleiding al dat Nederlandse tradities en cultuur in stand worden gehouden. Zonder dat er concrete voorbeelden worden gegeven. Zo lezen we niet wat de partij wil doen met Zwarte Piet en bijvoorbeeld carbidschieten. Alleen over vuurwerk is men duidelijk.

CDA

Het Christendemocratisch Appèl (CDA) heeft vrij veel woorden over in het partijprogramma over feestdagen en tradties. Niet alles is even concreet. Wel concreet zijn de volgende plannen:

 • Het CDA wil dat 5 mei elk jaar een vrije dag wordt
 • Er komt ruimte voor vrije dagen om lokale feesten en tradities te vieren
 • Het CDA vraagt aandacht van werkgevers om te zorgen voor vrije feestdagen en voor een vrije zondag. Als rustdag of familiedag.
 • Alcoholgebruik verbieden bij schoolfeesten.

Tradities moeten gekoester worden, stelt het CDA. Maar we lezen ook dat “we een nieuwe cultuur nodig hebben”. Want niet iedereen voelt zich thuis bij onze feestdagen en tradities. Is dat een manier om afscheid te nemen van Zwarte Piet? Een manier om religieuze feestdagen te schrappen? Dat staat dan weer lijnrecht tegenover het idee dat “onze tradities worden beschermd”.

Op zoek naar leuke cadeaus voor Sinterklaas? Bestel ze makkelijk en snel op Amazon.nl! Cadeutips voor Sinterklaas!

Je leest het artikel waarin we je laten zien hoe politieke partijen denken over feestdagen en tradities. Scroll gerust verder voor de standpunten van jouw partij. Maak een keuze en ga stemmen!

ChristenUnie

De ChristenUnie heeft een duidelijke mening over consumentenvuurwerk. Dat moet verboden worden. In de plaats van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw, moeten er “door gemeentelijk georganiseerde drone-, lichten lasershows of vuurwerkshows met plasticvrij vuurwerk” komen.

Rituele slacht is een geloofstraditie, aldus de partij. De ChristenUnie wil die vrijheid behouden.

Chocolade voor Kerst

DENK

Bij DENK heeft men de feestdagen ook vastgelegd in het verkiezingsprogramma 2023 – 2027. De partij van lijsttrekker Stefan van Baarle wil vrije dagen voor verschillende religieuze feestdagen. De partij noemt de volgende dagen:

 • Diwali
 • Holi
 • Jom Kippoer (Jom Kipoer of Grote Verzoendag, יום כיפור)
 • Offerfeest (Eid ul-Adha / Eid al-Adha)
 • Ramadan (Eid ul-Fitr / Eid al-Fitr)
 • Vaisakhi

Verder wil de partij recht op verlof voor leerlingen en medewerkers in het onderwijs op voor feestdagen uit hun religie.

Keti Koti wordt nog specifiek genoemd. Als het aan DENK ligt wordt 1 juli een nationale feestdag, waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd.

Wat vindt de rest van de politieke partijen over feestdagen en tradities? Lees snel verder!

D66

De Democraten ’66 (D66) willen een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Volgens de partij zijn de maatschappelijke gevolgen voor de veiligheid van hulpverleners groot, net als de impact op natuur.

Keti Koti moet een nationale feest- en herdekingsdag worden, volgens het verkiezingsprogramma van D66. Net als Bevrijdingsdag, op 5 mei (nu is Bevrijdingsdag maar eens in de 5 jaar een nationale feestdag, red.). Werkgevers “worden aangemoedigd” om 1 juli vrij te geven.

Sinterklaas moet inclusief worden. Volgens de partij werkt alleen de Rijksoverheid nu mee aan “een inclusief Sinterklaasfeest”. Wat daar precies mee wordt bedoeld, wordt niet duidelijk uit het verkiezingsprogramma.

Forum voor Democratie (FVD)

In het verkiezingsprogramma van de partij van Thierry Baudet zien we dat de partij zich zorgen maakt om ‘woke’. De partij stelt dat onze geschiedenis, tradities en cultuur ter discussie worden gesteld en aangevallen.

Verder heeft de partij niets staan over o.a. Sinterklaas, vuurwerk en andere tradities, gebruiken en feestdagen. We weten dus niet of de partij meer vrije feestdagen wil en hoe de partij kijkt naar vuurwerk, paasvuur en Zwarte Piet.

Groenlinks / Partij van de Arbeid (PvdA)

Wanneer we zoeken op de term ‘feest’ in het verkiezingsprogramma van de gecombineerde partij Groenlinks/PvdA, zien we meteen iets opvallends. Een heel ander en afwijkend standpunt ten opzichte van de hiervoor beschreven partijen. De partij van Frans Timmermans wil een vast betaalmoment voor uitkeringen en toeslagen. Wat dat met de feestdagen te maken heeft? Nou, de partij wil dat als het betalingsmoment op een feestdag valt, de uitbetaling daarvóór komt en niet pas ná de feestdagen.

Vuurwerk wordt helemaal verboden als het aan de combipartij ligt. Daarvoor in de plaats moeten er professionele vuurwerkshows komen tijdens Oud & Nieuw. Dit kan eventueel worden vervangen door “innovatieve spektakelshows met bijvoorbeeld drones of lasers”.

Er komen als het aan de partij ligt 2 (nieuwe) vrije nationale feestdagen: 1 juli (Keti Koti) en 5 mei (Bevrijdingsdag). Noot van de redactie: 5 mei is nu geen landelijke vrije dag. Dat is het 1x per 5 jaar.

Kersttruien-winkel.nl

Politieke partijen over feestdagen en tradities

Je leest nu een artikel over politieke partijen. Hoe denken zij over feestdagen en tradities in Nederland? Het overzicht gaat verder met de partij JA21. De lijst is op alfabetische volgorde en op de schrijfwijze zoals de Kiesraad deze aanhoudt.

Wil je het werk van NederlandFeest.nl steunen? Dat kan! Ga daarvoor naar GoFundMe en doe een (kleine) donatie. Het werk voor deze site doe ik zonder inkomsten (op een beetje reclamevergoeding na), maar dat is lang niet genoeg om de website draaiende te houden. Waardeer je dit werk? Laat het dan zien op GoFundMe.

JA21

In het verkiezingsprogramma van JA21 komt het woord ‘feest’ of ‘feestdag’ niet voor, maar wel zien we de volgende zaken die een tipje van de sluier oplichten. Zo staat er in de inleiding: “Onze kleine gemeenschappen, met elk hun eigen subculturen en tradities, verdienen het dan ook om beschermd te
worden en te blijven voortbestaan.” Maar wat betekent dat voor onze feestdagen en tradities? We lezen snel verder en zien onder het kopje “Asiel en migratie” dat de partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga ziet dat Nederlandse cultuur onder druk komt te staan door asielmigratie. Ook lezen we dat de Nederlandse cultuur “altijd de leidende cultuur (moet) zijn en blijven”. Wat dit concreet moet opleveren is niet duidelijk. We lezen dus niets over (extra) vrije feestdagen, het Sinterklaasfeest, vuurwerk of andere Nederlandse culturele tradities.

Sinterklaas en zwarte pieten kostuums, feestartikelen, versiering en kado's

LEF – Voor de nieuwe generatie

Een vrij onbekende, niet gevestigde partij, is LEF – Voor de nieuwe generatie (kortweg LEF). De partij heeft op 5 november 2023 nog geen verkiezingsprogramma online staan. We moeten het dus doen met enkele standpunten van de partij.

Over feestdagen en tradities lezen we daarin niets. Wel staat er iets over de cultuursector in hun standpunten: “We pleiten voor moderne auteursrechtwetgeving en een inclusieve culturele sector, zodat iedereen kan genieten van kunst en cultuur, ongeacht hun achtergrond of financiële situatie.” Wat dat precies betekent, moeten we gissen.

LP (Libertaire Partij)

De Libertaire Partij is een partij die je kunt kennen van de podcast V for Valentine. Als je hen volgt, snap je een beetje waar deze partij voor staat. Maar wat zeggen ze over feestdagen en tradities in Nederland?

Nou, niets. Alleen onder het kopje ‘Integratie, inburgering en assimilatie’ lezen we iets over cultuur. Die hoeft “niet bijgestuurd te worden door de overheid”. Men gaat er vanuit dat ieder individu door zijn eigen keuzes bijdraagt aan de cultuur in Nederland. Daar kun je alle kanten mee op. Onduidelijk is dus wat de LP zou doen als ze moeten kiezen voor bijvoorbeeld een extra vrije nationale feestdag of het gebruik van vuurwerk.

www.Kerstbomenwinkel.nl

Nederland met een PLAN

Opnieuw een partij die op dit moment nog niet in de Tweede Kamer zit: Nederland met een PLAN, ook wel NLPLAN genoemd. We lezen hier niets over feestdagen en tradities terug in het verkiezingsprogramma. Opvallend: onder het kopje ‘Kunst, Cultuur en Wetenschap’ lezen we dat iedere Nederlander gratis toegang moet krijgen tot musea. Kun je toch nog ergens naar onze rijke cultuurhistorie kijken.

Nieuw Sociaal Contract (NSC)

Nieuwkomer en, volgens de peilingen, kanshebber om de grootste partij van Nederland te worden, is de partij van Pieter Omtzigt. Hoe kijkt zijn Nieuw Sociaal Contract (NSC) naar feestdagen en tradities?

In het 80 pagina’s tellende document zien we veel woorden, maar weinig met het thema ‘feest’ of ‘feestdagen’. Wel lezen we dat Nederland een “veelkleurig en pluriform land is” met tradities (…) waarmee veel mensen zich verbonden voelen. En verderop in het hoofdstuk ‘Identiteit en cultuur’ schrijft NSC:

Een basiswaarde is dat mensen en groepen de rechten die zij zelf opeisen ook aan anderen moeten gunnen. Een sociaal contract vraagt om acceptatie van andersdenkenden, een besef van wederkerigheid en een afkeer van bedreiging/geweld.”

Daarin zou je kunnen lezen dat de partij vindt dat je best Sinterklaas met Zwarte Piet mag vieren. En dat daartegen geen geweld of bedreiging tegen geuit mag worden. Maar dat staat er niet letterlijk. Het is dus speculeren hoe de partij van Omtzigt dit in de praktijk zal uitleggen.

Van 5 mei maakt NSC een nationale vrije dag. Wordt dat dan Bevrijdingsdag genoemd? Dat staat niet zo in het verkiezingsprogramma. Er staat dat dit een dag is “waarop we vieren dat Nederland een democratische rechtsstaat is waarin elke Nederlander, ongeacht zijn of haar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, etniciteit, geslacht, handicap of seksuele geaardheid, in vrijheid kan leven.”

Marsepeintaart

Partij voor de Dieren

Het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren (PvdD) valt ons oog direct op een paar passages over de inzet van dieren bij feesten en partijen. Je leest het onder het kopje ‘Geen dierenleed voor entertainment’. Tradities en feesten waarbij dieren worden gebruikt of gedood, worden afgeschaft. Denk aan levende kerststallen, zwientjetikken en het Kallemooifeest (op Schiermonnikoog). Bij dat laatste feest, een eeuwenoude traditie. wordt een haan in een mast omhoog gehesen. Ook wil men dierentuinen omvormen tot opvanglocaties van dieren. En circussen en wildparken kunnen als het aan de partij van Esther Ouwehand ligt, geen gebruik meer maken van wilde dieren voor publieksvermaak.

Dit partijprogramma heeft meer te bieden op het gebied van tradities en feestdagen. Zo heeft de partij een punt over het Sinterklaasfeest opgenomen: Zwarte Piet wordt afgeschaft.

Op 1 juli zijn we allemaal vrij. Die dag wordt uitgeroepen tot nationale herdenkings- en feestdag, aldus de partij, doelend op Keti Koti.

Consumentenvuurwerk én carbidschieten wordt verboden. Daarvoor in de plaats mag er een professionele vuurwerkshow komen, maar alleen op plaatsen waar mensen, dieren, natuur en milieu er geen schade door ondervinden.

PartijvdSport

Ook opgenomen in dit artikel over politieke partijen over feestdagen en tradities: de PartijvdSport. Wat wil deze sportieve club op het gebied van feestdagen en tradities? We vinden alleen een punt over 5 mei, Bevrijdingsdag. Wat deze partij betreft moet dat elk jaar een nationale feestdag zijn.

Piratenpartij – De Groenen

De Piratenpartij (De Groenen) heeft een apart stuk gewijd aan het feit dat er weinig vrije (feest)dagen in Nederland zijn. De partij wil er verandering in en wel op de volgende manier:

 • Vijf extra officiële vrije dagen in het jaar. Twee daarvan zijn bekend: 5 mei, Bevrijdingsdag en 1 juli Keti Koti.
 • Het aantal betaalde vakantiedagen moet omhoog naar 30 per jaar.
 • Minimaal 4 weken verlof bij de geboorte van een kind voor de partners (de ouders vermoedelijk, red.)

Ieder jaar wordt op 1 januari Publiekdomeindag gevierd. Of dit een vervanging is voor Nieuwjaarsdag, wordt niet duidelijk. Publiekdomeindag houdt in dat elk jaar op 1 januari werken waar copyright op rust, vrij beschikbaar komen voor het algemeen cultuurgoed. En dat moet gevierd worden, vindt de partij!

Maar of dat met vuurwerk mag worden gevierd? Ja en nee. Zelf afsteken is er waarschijnlijk niet meer bij, maar verbieden wil de partij ook niet. Daarom is er een tussenoplossing: in verenigingsverband mag er wel vuurwerk worden afgestoken, via lokale vuurwerkclubs. Zo blijft de traditie toch in stand.

Chocolade voor Kerst

Wil je het werk van NederlandFeest.nl steunen? Dat kan! Ga daarvoor naar GoFundMe en doe een (kleine) donatie. We gaan nu verder met het artikel ‘politieke partijen over feestdagen en tradities’.

Politieke Partij voor Basisinkomen

Bij deze partij vinden we alleen de SDG’s (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties terug in het verkiezingsprogramma. Met per punt een korte uitleg. Daarin vonden we niets over feestdagen en tradities.

PVV (Partij voor de Vrijheid)

De PVV van Geert Wilders is nu aan de beurt. Wat wil de Partij voor de Vrijheid als het gaat om feestdagen en tradities in Nederland?

De PVV schrijft onder het kopje ‘Democratie, Cultuur en Publieke Omroep’ dat de partij trots is op Nederland en Nederlandse cultuur en tradities. Daarom blijft Zwarte Piet. De partij schrijft verder: “Handen af van onze tradities: Zwarte Piet, Kerstmis en Pasen blijven”.

Er wordt verder niets gemeld over vuurwerk of (extra) vrije nationale feestdagen.

Samen voor Nederland

In het partijprogramma van Samen voor Nederland, zien we niets terug over zaken als feestdagen en tradities. Hierdoor is niet goed in te schatten hoe men denkt over zaken als het Sinterklaasfeest, vuurwerk en eventuele extra vrije nationale feestdagen.

SP (Socialistische Partij)

In het partijprogramma van de SP (van Lilian Marijnissen) zien we niets terug over tradities, feestdagen of daaraan gerelateerde zaken. Wat in de buurt komt is het punt dat Rijksmusea gratis toegankelijk moeten worden. En dat regionale musea tenminste 1 dag per week gratis moeten zijn. Geen woord over Keti Koti, Bevrijdingsdag, vuurwerk, Sinterklaas of extra vrije dagen.

Splinter

Bij Splinter vinden we niets over feestdagen en/of tradities in het verkiezingsprogramma. Wel iets over kunst en cultuur: rijksmusea worden gratis.

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Helaas kunnen we hier niets over zeggen. De website van de partij is op zondag, de dag waarop we dit bericht schrijven, niet toegankelijk.

Je leest het artikel “Zo denken Nederlandse politieke partijen over feestdagen en tradities”. Hoe denkt Volt hierover?

Volt

De uitgesproken pro-EU-partij Volt wil ook een extra feestdag. Op 9 mei moet de Dag van Europa gevierd worden. Op deze dag werd, in 1950, de basis gelegd voor de huidige EU. Een opmerkelijke stap en datum, want juist in deze periode van het jaar zijn er relatief veel vrije feestdagen. Ook al heeft Nederland behoorlijk weinig vrije nationale feestdagen in vergelijking met andere Europese landen.

Keti Koti, op 1 juli, wordt een landelijke vrije dag. De Gouden Koets – bekend van Prinsjesdag – keert niet meer terug, die gaat naar het Nationaal Slavernijmuseum.

De partij wil geen subsidie meer verstrekken aan intochten van Sinterklaas waarbij Pieten zwartgeschminkt zijn. Op basisscholen moeten kinderen leren over racisme in kinderliedjes.

En hoe zit het met historische figuren? “Verheerlijking van historische figuren die misdaden tegen
de menselijkheid hebben gepleegd, past niet in ons beeld van een menswaardige samenleving”, stelt Volt.

Tijdelijk verkrijgbaar: Bloemen met Sint chocolade en speculaaspop

VVD

De VVD zegt het belang van regionale cultuur te zien en wil regionale tradities en (volks)cultuur betrekken bij het verdelen van subsidies. Men wil meer aandacht voor volkscultuur. Maar hoe dit vormgegeven moet worden, is niet duidelijk.

Als het aan deze partij ligt wordt 5 mei een jaarlijkse nationale feestdag: een vrije dag voor iedereen. Opmerkelijk detail: er staat expliciet iets over het behoud van Bevrijdingsfestivals in. We weten niet waarom men dit heeft opgenomen in het verkiezingsprogramma. Ligt dit onder vuur?

Over vuurwerk zegt de partij dat vuurwerk dat valt onder de categorie F4 onder de Wet Wapens en Munitie moet vallen. Onder vuurwerkcategorie F4 valt zwaar knalvuurwerk, zoals cobra’s. Dit valt (voornamelijk) onder de noemer ‘illegaal vuurwerk’.

50PLUS

De ouderenpartij 50PLUS is voor een algeheel vuurwerkverbod in Nederland. Verder konden we in het programma geen standpunten vinden over feestdagen en tradities in Nederland.

Hopelijk weet je nu hoe politieke partijen over feestdagen en tradities denken. Veel succes gewenst met het maken van je keuze op 22 november 2023!

Bron foto: Tara Winstead (Pexels)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *